Steffen Kragh Annual Result PM

2019 ännu ett bra år för Egmont

13.03.2020

Mediekoncernen Egmont fortsatte sin tillväxt och levererade ett bra resultat 2019. Omsättningen ökade med 1,4 miljarder SEK. Framgången kommer från tv, streaming, gaming och e-handel. Som fond återinvesterar Egmont sitt överskott i medieverksamheten och delade 2019 ut 138 miljoner SEK för att hjälpa barn, unga och filmtalanger. 2020 förväntas bli ett utmanande år till följd av den allvarliga COVID-19-kris som de nordiska länderna befinner sig i.

Mediekoncernen Egmont satte 2019 återigen omsättningsrekord med 17,8 miljarder SEK, vilket är nästan 1,4 miljarder SEK mer än under 2018. Med utgångspunkt i journalistik, publicistiskt kvalitetsinnehåll och starka berättelser har Egmont en hälsosam kärnverksamhet. Samtidigt lyckas transformationen av medieverksamheten med tillväxt inom gaming, tv-streaming, e-handel och marknadsföringstjänster.

”Jag är nöjd med ännu ett år av tillväxt och ett bra resultat tack vare en storartad insats från alla våra duktiga medarbetare. Vi är innovativa samtidigt som vi gör succé med ett högkvalitativt publicistiskt innehåll, journalistik och starka berättelser. Vi går in i 2020 där vi som alla andra är starkt påverkade av den aktuella COVID-19-krisen och har fullt fokus på våra medarbetares välbefinnande och att både vi som samhälle och verksamhet tar oss igenom krisen på ett bra sätt,” säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh. 

Tre fjärdedelar av Egmonts verksamhet är nu inom film, tv, streaming, datorspel, digitala medier och e-handel, och en viktig beståndsdel i Egmonts utveckling är en ökad användning av teknik för att optimera medieprodukten och konsumentupplevelserna. Egmonts samlade affärsverksamhet utgör 21 miljarder SEK, inklusive Egmonts andel av icke-konsoliderad omsättning i delägda företag.

Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) är 2,6 miljarder SEK 2019. Egmonts resultat före skatt (EBT) är 849 miljoner SEK, vilket är i nivå med 2018. I resultatet för 2019 ingår en nedskrivning på ungefär 270 miljoner SEK från TV 2 Norges uppköp i tv-distributören RiksTV, som nu ägs till hälften av TV 2. Resultatet återspeglar att TV 2 hade ett bra år med en ökning av tittarandelar och en markant abonnemangstillgång till streamingtjänsten TV 2 Sumo, att Nordisk Film levererade en rad framgångsrika film- och datorspel, att Egmont Publishings magasintitlar klarade sig bättre än den allmänna marknaden för tryckta utgåvor, att marknadsföringstjänstföretagen hade stor tillväxt, och att Egmonts bokförlag stod bakom många bästsäljare och digital utveckling.

Hela Egmont är en allmännyttig, affärsdrivande stiftelse, som 2020 fyller 100 år och har ett dubbelt syfte: att utveckla moderna medier och stötta utsatta barn, unga och familjer. 2019 delade Egmont ut 138 miljoner SEK till utsatta barn och unga i Danmark och Norge, samt till filmtalanger via Nordisk Film Fonden. Egmont Rapporten 2019 hade fokus på den goda skolstarten, och Egmont ingick under loppet av året bl.a. ett nytt femårigt partnerskap med Børns Vilkår, som ska motverka barn och ungas skolfrånvaro. Egmont stöttade också 12 olika nya projekt med fokus på dyslexi. Egmont har delat ut 4,3 miljarder SEK i nuvarande penningvärde sedan 1920.

 

Nyckeltal i miljoner SEK

2019

2018

Omsättning

17 802

16 432

Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA)

 

2 642

 

1 951

Resultat före skatt (EBT)

849

834

Eget kapital

9 249

8 934

 

 

TV 2
Omsättning 5 385 (4 770) miljoner SEK. Driftsresultat efter resultat från associerade verksamheter: 451 (417) miljoner SEK.

 

TV 2 är Norges största kommersiella mediehus och sänder nyheter, sport och underhållning via åtta tv-kanaler samt streamingtjänsten TV 2 Sumo. Sedan den första januari 2019 har TV 2 levererat public service-tv under ett nytt femårigt avtal med den norska staten, och en undersökning från Medietilsynet visar att TV 2 är det näst mest trovärdiga landstäckande nyhetsmediet i Norge. TV 2 hade under 2019 ett bra år med tillväxt i både omsättning och driftsresultat, vilket beror på ett starkt programinnehåll, ökad tittarandel, fler reklamkunder och fler streaming-abonnenter. Tillsammans med NRK köpte TV 2 under 2019 Telenors andel i tv-distributören RiksTV, som nu ägs till hälften av TV 2. Det innebar en nedskrivning av TV 2:s driftsresultat med ungefär 270 miljoner SEK. Den samlade share för TV 2:s kanaler steg med 1,3 procentenheter till 30,4 %. Varje vecka når TV 2 71 % av norrmännen på sina linjära tv-kanaler, där programformat som bl.a. Farmen, Skal vi danse? och Åsted Norge åter lockade tv-tittarna. TV 2 Sumo hade en markant tillväxt och har nu mer än 485 000 prenumeranter. TV 2 har Norges starkaste utbud av sport och ökade under 2019 sitt erbjudande med flera nya vintersportsrättigheter. Tillsammans med Nordisk Film lanserade TV 2 barnuniversumet Oiii med en rad nya norska barnprogram. Vimond, som levererar streamingteknik till medieverksamheter i hela världen, hade tvåsiffrig tillväxt inom licensintäkter.

 

Nordisk Film
Omsättning: 5 723 (5 728) miljoner SEK. Driftsresultat efter resultat från associerade verksamheter: 357 (312) miljoner SEK.

Nordisk Film gör film- och tv-serier i Norden, driver biografer i Sverige, Danmark och Norge och har en betydande verksamhet inom gaming. Nordisk Film hade under 2019 en solid omsättning och ett starkt driftsresultat. Portföljen består för närvarande av sex nordiska spelutvecklingsföretag: Avalanche Studios, Star Stable Entertainment AB, Raw Fury, Reto Moto, Flashbulb Games och Multiverse (Kogama). Nordisk Film ökade under 2019 sin ägarandel i Star Stable Entertainment AB och Raw Fury. Helägda Avalanche Studios hade ett mycket starkt år, där två nya titlar, Generation Zero och Rage 2, lanserades och jaktsimulatorn theHunter: Call of the Wild fortsatte sin framgång. Nordisk Film hade ett fantastiskt filmår med starka filmer som Drottningen, Före Frosten och Jaktsäson i Danmark, den femte filmen i Sune-serien i Sverige och Tunneln i Norge. Nordisk Film låg också bakom tv-serierna DNA i Danmark och Twin i Norge. Nya distributionsavtal ingicks med YouSee i Danmark, TV 2 i Norge respektive Com Hem i Sverige (i början av 2020). Nordisk Film Biografer öppnade en ny, stor lyxbiograf i Bergen och sålde totalt nästan 9 miljoner biljetter på sina 45 biografer i Danmark, Norge och Sverige. Verksamheten GoGift levererade åter tvåsiffrig tillväxt inom digitala presentkortslösningar.

 

Egmont Publishing
Omsättning: 6 088 (5 351) miljoner SEK. Driftsresultat efter resultat från associerade verksamheter: 287 (273) miljoner SEK.

Egmont Publishing står bakom en rad populära tidningstitlar och bokutgivningar i fler än 30 länder samt ledande e-handelsföretag och marknadsföringsbyråer. Egmont Publishing hade en ökad omsättning, som drevs av tillväxt inom e-handel och marknadsföringstjänster. Driftsresultat ökade också trots betydande investeringar i bl.a. e-handel och omstruktureringskostnader i förlagsverksamheten. Trots strukturell nedgång på marknaden för tryckta veckotidningar och magasin kunde förlagsverksamheten uppvisa solid lönsamhet, inklusive i Egmont Publishings internationella samriskföretag. Egmont Publishing har en portfölj på sju nordiska e-handels-verksamheter – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken, Med24, Nicehair och Garnius – som 2019 realiserade en betydande tillväxt och hade en samlad omsättning på 3,8 miljarder SEK. Egmont Publishing är nu majoritetsägare till Bagaren och Kocken, Fjellsport, Outnorth, Nicehair och Garnius. Egmont Publishing har dessutom sju nordiska företag inom marknadsföringstjänster – Ingager, s360, Belong, Klintberg Niléhn, KAN, Sempro och MarkedsPartner – som även uppvisade betydligt ökad omsättning och starkt resultat. Egmont Publishing är nu majoritetsägare av Belong, Sempro, S360 och Ingager. 

 

Egmont Books
Omsättning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 329 (1 344) miljoner SEK.
Omsättning utan Cappelen Damm, som inte ingår i den konsoliderade redovisningen på grund av internationella redovisningsregler (IFRS): 561 (532) miljoner SEK.
Driftsresultat efter resultat från associerade verksamheter: -5 (18) miljoner SEK.

Egmont Books består av det danska förlagshuset Lindhardt og Ringhof och det delägda norska förlagshuset Cappelen Damm. Båda förlagen ger ut tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker och undervisningssystem. Lindhardt og Ringhof hade en ökad omsättning och ett solitt driftsresultat präglat av stora investeringar i uppbyggandet av SAGA som ett globalt och digitalt förlag. SAGA är störst i Norden med ett program på cirka 50 000 e- och ljudböcker, och SAGA räknar med att under 2020 ge ut mer än 10 000 nya digitala utgåvor på mer än 30 språk över hela världen. Lindhardt og Ringhof stod bakom en rad av årets uppseendeväckande böcker av författare som Niels Krause-Kjær, Maren Uthaug, Michael Kretz Krefeld, Ane Riel, Steffen Jacobsen och Thomas Korsgaard och gav bl.a. också ut den internationella bästsäljaren Gileads döttrar av Margaret Atwood. Norges största förlagshus, Cappelen Damm, hade ett bra utgivningsår med författare som Lars Saabye Christensen och Roy Jacobsen, men utmanades resultatmässigt av en engångsnedskrivning av bokhandelskedjan Tanums butiker på Gardemoens flygplats.

 

Allmännyttig verksamhet

Egmont är en affärsdrivande stiftelse där delar av mediekoncernens vinst går till att stödja utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger, medan det övriga överskottet återinvesteras i utvecklingen av verksamheten. Huvudverksamheten är i Danmark, men det sker också en rad utdelningar i Norge. Egmont Fonden fyller 100 år 2020 och sedan 1920 har 4,3 miljarder SEK i dagens penningvärde delats ut. År 2019 delade Egmont ut 138 miljoner SEK, varav Nordisk Film Fonden delade ut 7,7 miljoner SEK. Egmont arbetar för FN:s världsmål 4 för att alla barn och unga år 2030 ska kunna genomföra en grundskoleutbildning. Under 2019 var Egmonts årstema ”en bra skolstart”. I Egmont Rapporten 2019 presenterades nya uppgifter som bl.a. visade att 11,6 % av de ungefär 60 000 danska barn, som varje år börjar förskolan, inte trivs i de lägsta klasserna. Egmont har öronmärkt medel som ska stötta projekt som främjar en bra skolstart. Under 2019 ingick Egmont ett nytt femårigt partnerskap med Børns Vilkår, som ska hjälpa ett ökande antal barn som inte orkar gå i skolan. Egmont delade bland annat även ut donationer till 12 nya insatser som ska stötta barn med dyslexi och ungdomar från hem med problem. I Norge stöttade Egmont barn- och ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, organisationen !LES och Kronprinsparets Fond. År 2019 skickade Nordisk Film Fonden ut 60 filmtalanger i världen genom sina resestipendier och stöttade flera initiativ med fokus på användningen av manusskrivning och av ny teknik i filmberättandet.

 

Ytterligare information:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71

Bilder för pressanvändning: www.egmont.com/media-archive