klistermarken-hemsida

Angående klistermärken från Egmont och Erikshjälpen

18.06.2016

En rapport från Kemikalieinspektionen har påvisat innehåll av otillåtna ämnen i klistermärken producerade av Egmont för Erikshjälpen. Egmont har därför beslutat att ta bort samtliga klistermärken som finns kvar på marknaden från den aktuella produktionen.

Erikshjälpens kunder, olika vårdcentraler och vårdinrättningar runt om i landet, uppmanas att kasta befintliga klistermärken av typen Bamseklistermärken och Ögonklistermärken levererade med Systers Hemliga Låda.

Beslutet om kassering har fattats efter kontakt med Naturvårdsverket, på inrådan av Kemikalieinspektionen.

Ingen direkt hälsofara
De ämnen som har påträffats i de aktuella klistermärkena utgör enligt Kemikalieinspektionen inte någon direkt fara för det enskilda barnet. Det handlar om att minska den totala exponeringen av de aktuella ämnena, som man är extra försiktig med då det gäller just leksaker för barn.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och tar nu vårt ansvar för att ta bort klistermärkena från marknaden. Vi beklagar också de problem som detta har orsakat för Erikshjälpen och olika vårdcentraler och vårdinrättningar runt om i landet, säger Marika Bark, förlagsdirektör på Egmont Publishing.

De aktuella klistermärkena är tidigare testade utan anmärkning av det erkända testinstitutet SGS. Därför har Egmont tillsatt en omfattande utredning för att analysera och få svar på hur felet har kunnat uppstå.

Egmont arbetar löpande med produktsäkerhets- och kvalitetsfrågor för att säkerställa att alla företagets produkter följer gällande lagar och regler, och är säkra att använda. Detta är särskilt viktigt för produkter till barn. Genom Egmonts uppförandekod (Code of Conduct) och Social Compliance-program ställer Egmont bestämda produktionskrav som både företaget  och företagets samarbetspartners ska leva upp till.

– Vi ser nu över våra rutiner för produktsäkerhet, och vidtar de åtgärder som krävs för att minska risken att något liknande händer igen, säger Marika Bark.

Detta har hänt
I en rutinkontroll av Bamseklistermärken har Kemikalieinspektionen hittat ämnen som inte är tillåtna i leksaker och produkter för barn. Klistermärkena är producerade 2013 av Egmont Publishing för Erikshjälpen, och har delats ut på vårdcentraler och sjukhus runt om i Sverige. Erikshjälpen har sedan 2016-06-17 stoppat alla leveranser av klistermärken, och har gått ut med information till vårdcentraler med uppmaning att lägga undan alla Bamseklistermärken och Ögonklistermärken på karta.

Kontaktperson
Jonas Lidheimer, PR- och informationsansvarig, Egmont Publishing, jonas.lidheimer@egmont.se, 0708 63 94 62