EPSE Kärnan3

Ansvarsfull produktion

Genom vårt omfattande Social Compliance-program säkerställer vi en ansvarsfull produktions- och distributionskedja.

Egmonts Social Compliance Program
Egmonts Social Compliance Program fokuserar på en ansvarsfull produktions- och distributionskedja (supply chain management) och produktsäkerhet och kvalitet. Vi kontrollerar våra olika tillverkares och leverantörers social compliance-arbete genom revisioner, löpande kontakter och inspektioner.

Egmonts Code of Conduct
Vårt arbete inom socialt ansvarstagande återspeglas i vår egen uppförandekod – Egmont Code of Conduct. Här anges vilka krav som våra anställda, våra samarbetspartner och våra leverantörer måste uppfylla, bland annat gällande kvalitet, etik och miljö.

Sociala revisioner
Revision av nyckelleverantörer och huvudtillverkare utgör en viktig del av Egmonts arbete med att säkerställa en ansvarsfull produktions- och distributionskedja. Alla nya och befintliga leverantörer måste genomgå en godkännandeprocess för att få tillverka Egmonts och Egmonts licensgivares produkter.

Produktsäkerhet och kvalitet
Egmont arbetar ständigt för att alla produkter ska hålla hög kvalitet och vara trygga att använda. Detta är särskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.

Egmonts kvalitetssäkringsprogram inrättades för att säkerställa att alla relevanta och gällande produktsäkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten på produkterna möter konsumenternas förväntningar.

Egmonts krav på produktsäkerhet finns sammanfattade i Egmonts säkerhetsmanual som uppdateras två gånger per år. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gäller för samtliga marknader där Egmont säljer sina produkter.

Egmont Social Compliance Programme

Ta del av hela vårt Social Compliance-arbete!

Gå till rapport (ENG)