CSR

Ansvarsfullt medarbetarskap

Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera alla händelser som inte är i linje med Egmonts etiska riktlinjer och värderingar.

Whistleblowing
Vi uppmanar våra medarbetare att rapportera alla händelser som inte är i linje med Egmonts etiska riktlinjer och värderingar. Egmont har en policy för whistleblowing och som innefattar ett särskilt system där företagets medarbetare och intressenter kan anmäla händelser.

Läs vår whistleblowing policy här (ENG).

Policy för affärsetik
Vi lägger stor vikt vid att agera utifrån en hög affärsetik och integritet i alla våra verksamheter, samt verkar med full hänsyn till alla gällande lagar och regelverk. Vår affärsetikspolicy innefattar områden som antikorruption och mutor, gåvor och underhållning, konkurrenslagstiftning, illegal användning av innehåll och intressekonflikter. Alla Egmonts medarbetare utbildas med utgångspunkt i policyn.

Egmont Code of Conduct

Läs om vilka krav vi ställer på oss själva och på våra partners!

Gå till dokument (ENG)