pedagoger

Årets Bamsepedagoger utsedda – stipendiet på 50 000 kr går till en förskola i Värmland

22.09.2016

Avdelningen Tärnan på Sikvägens förskola på Hammarö har fått utmärkelsen ”Årets Bamsepedagoger 2016”! Tack vare sitt läsfrämjande arbete har pedagogerna Eva Dronsfield, Birgitta Karlsson, Jenny Nyåker och Lorelei Munter tilldelats ett stipendium på 50 000 kronor.

Årets Bamsepedagoger 2016, från vänster: Birgitta Karlsson, Jenny Nyåker och Eva Dronsfield. Pristagaren Lorelei Munter saknas på bilden.

Priset ”Årets Bamsepedagoger” instiftades av Bamsetidningen och BAMSE Förlaget 2014 för att lyfta fram förskolepedagogernas viktiga roll. Det har välkomnats av både pedagoger och föräldrar, och massvis av fina nomineringar har strömmat in från hela landet.

I år har juryn letat efter pedagoger som har ett extra stort fokus på att öka barnens läslust.

– Den tidiga språk- och kroppsleken är en grund för barnets senare språkutveckling, läsinlärning och läsförståelse och möjlighet att själva kommunicera med bilder och ord, säger Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och jurymedlem vid utmärkelsen Årets Bamsepedagog.

Juryn föll för Sikvägens förskola och avdelningen Tärnans pedagogiska medvetenhet och att de tänker så långsiktigt och mångsidigt:

”Arbetslaget Tärnan har genomfört en pedagogiskt medveten förändring för att främja läslust på förskolan. De har på ett kreativt sätt involverat barnen i skapandet av en miljö där litteraturen är en del av utformningen. Det ska bli spännande att följa deras fortsatta arbete med att utveckla en lustfylld och inspirerande läsmiljö!” 

Pedagogerna på avdelningen Tärnan får ett stipendium på 50 000 kr som främst ska gå till fortbildning som kommer barnen i förskolan till nytta.

– Först trodde jag inte att det var på riktigt, men sen när jag förstod att det var det så var jag tvungen att sätta mig ner! berättar Eva Dronsfield. Språket är ett av de viktigaste redskapen vi har. Man måste kommunicera för att kunna fungera socialt.

Juryn för Årets Bamsepedagog 2016 består av Ola Andréasson, BAMSE Förlaget, Charlotta Borelius, Bamseredaktionen och Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet.

Läs mer om Årets Bamsepedagoger och deras arbete på avdelningen Tärnan på Bamse.se.

För mer information vänligen kontakta:

Charlotta Borelius, Chefredaktör för tidningen Bamse

0708-639402, charlotta.borelius@egmont.se

Årets Bamsepedagogers tips på hur man bäst jobbar med språkutveckling:

”För att ett barn ska kunna utveckla sitt eller sina språk måste man ge honom eller henne tid. Det är viktigt att benämna för barnen vad man gör, vad man ser och vad man hör. Man måste lyssna aktivt och ställa öppna frågor för att få igång dialogen.”

Tidigare vinnare

2014 fokuserade priset på vänskap och kunskap. Då gick stipendiet till pedagoger på förskolan Vittra Sjöstaden i Stockholm och Slåttets förskola i Mora för deras arbete med ”önskedagar” respektive ”förmåga att få temaarbete att spilla över i barnens fria lek”.

2015 gick priset till pedagoger som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att öka barnens intresse för bokstäver, språk och läsning.

Arbetslaget Myran på förskolan Salviagatan 2 i Angered tilldelades då priset.

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter event, e-handel och content marketing Egmont Publishing är en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont, som varje år delar ut mer än 100 miljoner SEK för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.