alrik-20soderlind

Ärofyllt journalistpris till auto motor & sports chefredaktör

20.08.2018

Alrik Söderlind, chefredaktör på auto motor & sport, har tilldelats KAK:s Journalistpris 2018 av Kungliga Automobil Klubben (KAK).

I juryns omfattande motivering står det bland annat att läsa:

”Alrik Söderlind har genom sin journalistiska gärning bidragit till att utveckla svensk motorjournalistik på ett sätt som få andra har. Ett gediget intresse för mobilitetsfrågor i allmänhet och bilismen i synnerhet torde ligga till grund för detta. Genom sina texter fångar han in bredden och komplexiteten i dessa frågor som gör dem greppbara för läsaren.”  

Anders Ydstedt, ordförande i juryn för KAK:s Journalistpris, kommenterar årets vinnare:

– Det är med stor glädje som vi tilldelar Alrik Söderlind KAK:s Journalistpris. Han är en mångsidig journalist som har ett gediget kunnande om bilen som den frihetsmaskin det är. Han räds heller inte att sticka ut hakan och ta debatten om bilens roll i samhället och hela infrastruktursystemets utformning.

– Det här priset hjälper till att sätta fokus på hur viktig bilen är för vårt samhälle. Jag kommer fortsätta att slåss för bilisterna och en moralisk bilism för nytta och nöje, säger Alrik Söderlind, själv.

Ett pris med kunglig glans
KAK:s Journalistpris delas ut varje år av motororganisationen Kungliga Automobil Klubben (KAK), som grundades redan 1903 och är Sveriges äldsta av sitt slag. Under många år har KAK varit intimt förknippad med kungahuset, inte minst genom ”Motorprinsen” Prins Bertil som var KAK:s ordförande mellan 1947 och 1993.

Utmärkelsen har delats ut sedan 2008 med syftet att uppmärksamma journalistiska insatser för en seriös rapportering kring bilismens utveckling. Bland tidigare pristagare återfinns en rad välkända motorjournalister och profiler som Jaques Wallner, Marianne Sterner, Karin Olander och Håkan Matson.

Källa: Kak.se