Bamse Kul Att Lära

Bamse Kul Att Lära
Bamse Kul att Lära kommer ut 6 gånger per år och vänder sig till barn i åldern 4-7 år.

Bamse Kul att lära tas fram i samarbete med pedagoger och tar upp ämnen som alfabetet, siffror, klockan, djur i skogen, rim och ramsor etc. Bamse Kul att Lära kommer ut 6 gånger per år och vänder sig till barn i åldern 4-7 år.

Ansvarig utgivare: Charlotta Borelius
Projektledare: Lise Jörgensen
Marknadschef: Malin Esaiasson

Prenumerera på Bamse Kul att läraBesök Bamse.se

Annonsinformation