per-20kjellander-ep

Bra resultat för Egmont Publishing

14.03.2017

Egmonts Publishings rörelseresultat (EBIT) för 2016 blev 67 MSEK (55 MSEK), vilket är det bästa resultatet sedan Egmont Publishing bildades 2014. Omsättningen uppgick till 1 013 MSEK (1 070 MSEK).

– Jag är väldigt glad över vår fina resultatutveckling under de senaste åren. Vi har varit duktiga på att möta de snabba förändringar vi ser i marknaden. Dels genom att vi har vågat vara offensiva och satsa på förvärv och lanserat nya varumärken i flera kanaler, men också genom en del tuffa men nödvändiga effektiviseringar, säger Per Kjellander, VD på Egmont Publishing.  

Egmont Publishing genomförde två förvärv under 2016:

  • Kungliga Magasinet, som förvärvades under hösten från Royal Publishing Group, bevakar de stora händelserna hos kungahusen i Sverige och Europa. Under 2016 ökade tidningens läsartal med hela 38 % (räckvidd Orvesto helår 2016).
  • Som ett steg i satsningen på att växa inom digital kommunikation och marknadsföring investerade Egmont i slutet av året i den ledande digitala kommunikationsbyrån KAN i Malmö. Ambitionen är att flytta fram positionerna ytterligare framöver inom området ”Marketing Services”, och fler investeringar är att vänta.

Framgångsreceptet: digital tillväxt, nylanseringar, event och jubileum

Egmont Publishings digitala satsningar har under det senaste året utvecklats positivt genom nya initiativ och organisk tillväxt. Sedan början på 2016 har både räckvidd och omsättning för det digitala innehållet och annonsaffären ökat avsevärt.

Under 2016 lanserades ett antal nya tryckta magasin och tidningar, som den nya mattidningen Glutenfri Matlust och Historiska Brott & Mysterier.

Verksamheten för event- och läsarresor genomförde flera framgångsrika arrangemang, däribland de populära kryssningsresorna med varumärkena Nära och Hälsa, KING Magazines ”100 mäktigaste” och Utemagasinets ”Utefest”.

2016 var även ett stort jubileumsår för Egmonts del, med en mängd lyckade aktiviteter och produktlanseringar för varumärkena Bamse och Kärnan som firade 50 respektive 70 år.

Extraordinära kostnader i samband med förvärv och organisatoriska förändringar belastar resultatet negativt.

– Jag vill framförallt rikta ett stort tack till våra medarbetare. Utan deras stora driv, engagemang och innovationsförmåga – trots tider av förändring – vore detta resultat inte möjligt, säger Per Kjellander.

 

Fotnot: Egmont Publishing bildades hösten 2014 efter en sammanslagning av de två svenska Egmontbolagen Egmont Kids Media Nordic och Egmont Tidskrifter. Verksamheten består idag av ett antal hel- och delägda bolag.