nyheter-per-kjellander-887x499

Egmont digitaliserar och effektiviserar verksamheten inom ett av sina tre affärsområden

29.09.2015

Egmont Publishing har idag lämnat förslag till organisationsförändringar inom affärsområdet Man i Stockholm. Samtidigt tas ett offensivt steg i den digitala satsningen med bildandet av ett nytt, separat digitalt bolag.

Förändringar inom affärsområdet Man i Stockholm 
Egmont Publishing är organiserat i tre affärsområden med olika målgrupper. De områden som riktar sig mot barn och ungdomar, samt kvinnor utvecklas fint och har en sund lönsamhet. Affärsområdet Man, med redaktioner och annonsförsäljning i Stockholm och i Åre, har dock erfarit en del utmaningar den senaste tiden. För att möta dessa utmaningar har idag ett förslag om organisationsförändringar presenterats med följande huvuddrag:

  • Annonsförsäljningen organiseras om, vilket innebär att Egmont Publishing utökar det idag redan pågående samarbetet med flera externa säljbolag.
  • Redaktionella förändringar inom affärsområdet Man:
    • Utgivningen av titlarna Datormagazin och PC Gamer avslutas.
    • Företaget avser att sälja titeln Travel News.
    • Båttitlarna Båtnytt och Vi Båtägare slås ihop med ambition att skapa Sveriges ledande båtmagasin för främst nya båtar.
    • Kontoret i Åre stängs. Redaktörskapet för Åka Skidor och Utemagasinet läggs på frilans med projektledning från Egmont-kontoret i Solna.

Förslaget innebär en övertalighet om totalt 37 tjänster inom Egmont Publishing AB. Samtliga av dessa tjänster berör främst företagets affärsområde Man, varav redaktioner med 19 tjänster, säljorganisation med 17 tjänster och Marknad med 1 tjänst. Förhandlingar kommer att inledas inom kort med företagets fackliga parter.

– Det känns väldigt trist att behöva genomföra denna förändring, som innebär att många duktiga och omtyckta medarbetare tvingas lämna företaget. Det har varit ett tufft men samtidigt nödvändigt beslut för att säkra att vi även i framtiden är ett av Sveriges mest framgångsrika och lönsamma medieföretag, säger Per Kjellander, VD för Egmont Publishing.

Utökad digital satsning 
Egmont Publishing tar ytterligare ett offensivt steg i sin digitala satsning och skapar ett separat bolag för den digitala verksamheten. Förändringen innebär att företaget ökar fokus på digitalisering av kärnverksamheten. I den nya förlagsenheten, som kommer att bestå av 27 medarbetare, ingår webbredaktion, webbutveckling och en digital säljgrupp. Chef för det digitala bolaget blir John Severinson.

– Vi har under året stärkt våra digitala positioner inom flera områden, och det här ger oss ytterligare kraft i vår långsiktiga ambition om att nå en ledande ställning digitalt på den svenska mediemarknaden, säger Per Kjellander.

För mer information, vänligen kontakta, 
Per Kjellander, VD Egmont Publishing, e-post per.kjellander@egmont.se , telefon 070 715 37 79