Egmont Fonden och Bris

Egmont Fonden delar för första gången ut stöd till barn och unga i Sverige – inleder långsiktigt samarbete med Bris

14.10.2021

För allra första gången i Egmontkoncernens och Egmont Fondens historia delas ett ekonomiskt stöd ut för att främja välgörande ändamål i Sverige.

För allra första gången i Egmontkoncernens och Egmont Fondens historia delas ett ekonomiskt stöd ut för att främja välgörande ändamål i Sverige. Stödet på cirka 6,8 miljoner kronor går till Bris och ska bland annat bidra till att stärka och utvidga barnrättsorganisationens nationella stödlinje för barn på natten. 

Bris nationella stödlinje för barn, ”Barnens hjälptelefon”, startades 1980 och erbjuder sedan en tid tillbaka professionellt samtalsstöd till barn och unga via chatt, mejl och telefon under dygnets alla timmar. Unga kontaktar Bris för att få hjälp med bland annat ångest, stress, ensamhet och självmordstankar. I dag når Bris stödverksamhet i huvudsak äldre barn, medan barn i åldern 0–6 år har identifierats som en ny och viktig målgrupp.

Stödet från Egmont Fonden möjliggör en markant utökning av Bris nattlinjekapacitet och kommer möjliggöra tusentals fler kuratorsledda samtal med barn årligen. Därutöver får Bris medel till att utveckla ett nytt initiativ för att stärka stödet till yngre barn i åldern 0–6 år.

– Bris upplever en ökad efterfrågan på nattligt samtalsstöd, men tyvärr är det inte alla som ringer som lyckas komma fram till en kurator. Hjälplinjen är ett väldigt viktigt verktyg för att hjälpa utsatta barn och unga och därför är det glädjande att Egmont Fonden kan bidra till att utöka den nattliga kapaciteten, säger Henriette Christiansen, direktör för Egmont Fondens Stöd- och bidragsadministration. – Att stötta barn och unga som befinner sig i svåra situationer är del av Egmonts DNA. Bris hjälper barn i akut behov av hjälp och är på så vis en mycket lämplig första mottagare av Egmont Fondens stöd i Sverige, fortsätter hon.

Egmont Fondens ekonomiska stöd till Bris nationella stödlinje för barn uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor över en 2-årsperiod. Därtill har ytterligare knappt 1,3 miljoner kronor satts av till utveckling av ett initiativ för identifiering av och stöd till utsatta småbarn. Det sammanlagda stödet uppgår därmed till drygt 6,8 miljoner kronor. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Egmont Fonden för det ekonomiska stödet de går in med till Bris nationella stödlinje för barn. Sedan vi öppnade den nationella stödlinjen för barn dygnet runt i våras har trycket varit stort under dygnets alla timmar och tack vare detta samarbete kommer vi nu att kunna stärka stödet under natten och kunna hjälpa ännu fler barn. Stödet från Egmont Fonden kommer även att stärka Bris arbete med de yngre åldersgrupperna, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Sverige allt viktigare för Egmont
Egmont är en internationell mediekoncern med verksamhet i 30 länder och är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt ändamål: att utveckla moderna medier och stötta barn, unga och familjer som lever i utsatta livssituationer. Varje år delar Egmont Fonden ut ungefär 125 miljoner kronor till olika välgörande ändamål och stöttar med olika insatser. Resterande del av överskottet återinvesteras i verksamheten.

Egmont Fonden har fram till i dag delat ut ekonomiskt stöd i Danmark och i Norge, bland annat till olika nationella hjälplinjer, vilket nu alltså utvidgas till Sverige.

– Egmont har bedrivit en framgångsrik medieverksamhet i Sverige i över 100 år och vi har under de senaste åren haft en väsentlig tillväxt inom områden som e-handel, agencies, film och gaming. Idag har vi cirka 2 000 anställda svenska medarbetare och med tanke på hur betydelsefulla verksamheterna och närvaron i Sverige är för Egmont, känns det både naturligt och bra att vi nu utvidgar vårt hjälparbete för barn och unga, säger Steffen Kragh, koncernchef för Egmont.

Nyheten om att Egmont Fonden startar välgörenhetsaktiviteter i Sverige sammanfaller väl med 100-årsjubileet av Egmonts svenska medieverksamhet. Den 5 januari 1921 föddes förlaget och veckotidningen Hemmets Journal, och blev därmed startskottet för Egmonts omfattande och framgångsrika etablering i Sverige.

Läs mer om Bris nattstöd till barn och arvsfondsprojektet ”Trygg på natten” här:
https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/projekt-pa-bris/trygg-pa-natten/

Lär mer om Egmont Fonden här: https://www.egmontfonden.dk/


För mer information kontakta gärna:

Jonas Lidheimer, Kommunikationsansvarig, Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se +46 708 63 94 62

Jane Elkjær, kommunikationskonsulent, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, +45 5158 0611, jbe@egmontfonden.dk

Maria-Pia Cabero, ansvarig opinion och media, Bris, maria.pia.cabero@bris.se,+46 70 101 61 00

Om Bris
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. 

Bris nationella stödlinje för barn erbjuder professionellt stöd via telefon 116 111, chatt och mejl – dygnet runt.