vuxen

Egmont organiserar om i Stockholm

08.02.2017

Egmont Publishings ledning har idag presenterat förslag till organisationsförändring gällande verksamheten i Stockholm. Förändringen medför en övertalighet om cirka 15 redaktionella tjänster.

Förslaget till ny organisation är en följd av de stora utmaningar som förlagsbranschen ställs inför på den vikande mediemarknaden. Egmonts redaktioner i Stockholm behöver organiseras om för att möta den snabba utvecklingen. Som en del av effektiviseringen läggs delar av det redaktionella arbetet ut på frilans.

– Dessvärre drabbar förändringen många duktiga och omtyckta medarbetare, och det är något som jag verkligen beklagar. Men vi är tvungna att vidta åtgärder för att parera den utveckling vi ser på marknaden, säger Johan Taubert, förlagsdirektör i Stockholm.

Förslaget till organisationsförändring innebär att totalt 14,75 tjänster blir övertaliga inom Egmont Publishing i Stockholm. Samtliga tjänster berör redaktionell personal inom affärsområdet Tidskrifter.

Fackliga förhandlingar inleds nu och ambitionen är att ha den nya organisationen på plats så fort som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta,
Johan Taubert, Förlagsdirektör Egmont Publishing Stockholm, johan.taubert@egmont.se, 0765 45 24 05

Per Kjellander, VD Egmont Publishing, per.kjellander@egmont.se, 0707 15 37 79