nyhet-perkjellander-887x499

Egmont organiserar om övergripande ledning

02.02.2016

Egmont Publishing har idag lämnat förslag till organisationsförändring. Förlagsv erksamheten organiseras om från tre till två affärsenheter, utifrån kontoren i Malmö och Stockholm. Förändringen innebär att nuvarande förlagsdirektörstjänster för enheterna Man, Kvinna och Kids, samt tjänsten som marknadsdirektör, försvinner. Istället tillsätts två nya förlagsdirektörstjänster för verksamheterna i Stockholm respektive Malmö.

– Mediemarknaden är i förändring och vi behöver anpassa organisationen därefter. Genom att förenkla och effektivisera ledningsstrukturen kan vi öka vårt resultatfokus, och fortsätta vår långsiktiga satsning på att utveckla kärnverksamheten och våra tillväxtområden som e-handel och content marketing, säger Per Kjellander, VD för Egmont Publishing.

Marika Bark ny förlagsdirektör för Egmont i Malmö 
Marika Bark, idag förlagsdirektör för affärsenheten Kids, föreslås ta över som ny förlagsdirektör för Egmont Publishing Malmö. Rekrytering av ny förlagsdirektör för verksamheten i Stockholm har påbörjats.

Med anledning av förändringarna har Åsa Holmström, förlagsdirektör Kvinna, och David Seifors, marknadsdirektör Kvinna/Man, beslutat sig för att lämna företaget. Båda ingår i ledningsgruppen och fortsätter i sina nuvarande roller fram tills de slutar, den sista februari 2016.

– Jag hade gärna sett att Åsa och David hade stannat inom bolaget då de har bidragit starkt till vår fina utveckling de senaste åren. Båda har dock valt att sluta i samband med dessa förändringar och jag vill önska dem alla lycka framöver, säger Per Kjellander.

Fackliga förhandlingar har inletts och den nya organisationen förväntas vara på plats till den 1 mars 2016.

För mer information, vänligen kontakta, 
Per Kjellander, VD Egmont Publishing, per.kjellander@egmont.se , 070 715 37 79