ep-20logo-webb

Egmont Publishing organiserar om och samordnar verksamheten i Sverige samt med fler länder

18.10.2017

Egmont Publishings ledning har idag presenterat förslag till omorganisation. Förändringen påverkar främst affärsområdena Kids och Tidskrifter, samt ekonomiavdelning.

Egmont Publishing har under de senaste åren gjort bra ekonomiska resultat och har genomfört flera betydande satsningar inom print och det digitala området, både genom förvärv och organisk tillväxt. Samtidigt har det funnits behov av att effektivisera verksamheten till följd av utmaningar i den vikande mediemarknaden. Nu tar företaget ett nytt kliv i detta arbete och ökar samordningen inom koncernen:

  • Inom affärsområdet Tidskrifter utökas samarbetet mellan titlarna i Malmö och Stockholm under ledning av Johan Taubert, som idag är förlagsdirektör för Tidskrifter i Stockholm. Samtidigt genomförs effektiviseringar inom både redaktioner och marknadsfunktion för att parera för minskade intäkter.

   • Affärsområdet Kids organiseras delvis om då Egmont Publishing i Sverige och Egmont Publishing i Polen/Central Eastern Europe går samman och samordnar produktionen för globala Kids-magasin. Parallellt genomförs effektiviseringar inom området Books, Games & Activities. Marika Bark, idag förlagsdirektör för verksamheten i Malmö, blir ansvarig för den nya, internationellt anpassade Kids-organisationen.

   • Som en del i samordningen med Polen/CEE flyttas delar av Egmonts ekonomifunktion i Malmö till Egmont Publishing i Warszawa.

   • Per Kjellander blir VD för den nya regionen.

   Förslaget till organisationsförändring medför att totalt cirka 23 tjänster blir övertaliga inom Egmont Publishing i Sverige.

   – Det är alltid ledsamt när duktiga och omtyckta medarbetare tyvärr måste lämna oss. Men för oss är det viktigt att hålla fast vid vår långsiktiga strategi och säkerställa en fortsatt god lönsamhet och stark position på mediemarknaden även i framtiden, säger Per Kjellander, VD för Egmont Publishing.

   I samband med förändringen har Egmont Publishings nuvarande CFO, Anette Nilsson, valt att lämna företaget. Hon ersätts i den nya organisationen av Martin Dusseldorp, som idag är CEO för Egmont Publishing i Polen/CEE.

   Fackliga förhandlingar inleds nu och ambitionen är att den nya organisationen ska implementeras från årsskiftet.

   För mer information, vänligen kontakta,
   Per Kjellander, VD Egmont Publishing, per.kjellander@egmont.se, 0707 15 37 79