Per Kjellander CEO Egmont Publishing EU & UK
Foto: Klaus Rudbæk

Egmont Publishing samlar medieaktiviteter i ny europeisk divisionsregion – med Per Kjellander som VD

24.08.2020

Egmontkoncernens Publishing-division samlar sina medieaktiviteter i 12 europeiska länder i en ny stor gemensam region. Egmont Publishing Sveriges VD Per Kjellander har utsetts att leda den nybildade regionen.

Egmont Publishing i Sverige kommer framöver att ingå i den nybildade europeiska regionen, EU & Storbritannien, med 11 andra länder.

Den nya organisationen har etablerats med syfte att ta tillvara de erfarenheter och kompetenser som finns samlade i de olika länderna och inom de två affärsområdena Kids och Consumer Magazines, samt för att främja den strategiska och långsiktiga utvecklingen inom Egmont Publishing-divisionen.

Uppdraget att leda verksamheten har gått till Per Kjellander, som fram till idag har varit VD och regionansvarig för Egmont Publishing i Sverige, Storbritannien och Polen & CEE. 

– Som medieverksamhet är en av våra viktigaste uppgifter att producera starkt innehåll som attraherar både läsare och annonsörer. Med etableringen av den nya regionen skapar vi förutsättningar för att ytterligare stärka våra redaktionella kompetenser och vår kommersiella position. Jag ser fram emot att vi, genom ökad samverkan och synergier tvärs över landsgränserna, kan lägga grunden för en ännu starkare position för vår Kids-verksamhet internationellt samt för vår Consumer Magazines-verksamhet i Sverige och i Danmark, säger Per Kjellander.

Affärsområdena Kids och Consumer Magazines leds av Marika Bark respektive Frank Vilstrup, som också ingår i den nya ledningsgruppen för regionen.

Charlotte Strinnholm, Strategy & Development Director, från den svenska verksamheten, tar också plats i ledningsgruppen, liksom Thomas Black, Digital Director, Frank Thorsen, Global Supply Director och Annemette D. Sørensen, CFO.

Johan Taubert, förlagsdirektör för Tidskrifter i Sverige, och Heikki Lampinen, direktör för Annons, Event och Digital i Sverige, kommer att ingå i ledningen för affärsområdet Consumer Magazines.

I den nya regionen ingår även affärsområdet Marketing Services och som innefattar fem verksamheter: KAN, Ingager, Klintberg/Nihlén, S360 och Belong.