nyhet-mobilskal2-887x499

Farliga gifter i vanliga mobilskal

03.03.2016

Populära mobilskal kan vara en giftfälla för både vuxna och barn. Icakuriren har testat tolv mobilskal – två av dem är så giftiga att de kommer att förbjudas. Produkterna säljs i populära butikskedjor som Glitter, med över 200 butiker i Norden. Nu reagerar Kemikalieinspektionen och förbjuder mobilskalen.

Mobilskal har inte bara en skyddande effekt utan också en hög trendfaktor, framförallt hos unga. Vad få känner till är att skalen kan innehålla farliga kemikalier som till och med är förbjudna på grund av höga gifthalter. Gifter som kan vara farliga för vuxna och unga mobilskalsanvändare, men också för småbarn som får tag i sina föräldrars mobilskal och sätter dem i munnen.

Med hjälp av företaget ALS Scandinavia har Icakuriren låtit göra en kemisk analys av tolv mobilskal för att kontrollera om de innehåller kortkedjiga klorparaffiner samt ftalater – ämnen som används som mjukgörare i plast, konstläder och även äkta läder.

Höga halter av farliga gifter

Två av mobilskalen, från företagen Glitter (som tillhör koncernen Bergendahl och har drygt 220 butiker i Norden) och Mobello, innehåller olagligt höga halter, upp till tre gånger över den tillåtna gränsen, av så kallade kortkedjiga klorparaffiner – SCCP. Ett ämne som är cancerframkallande, reproduktionsstörande och förbjudet enligt EU. Mobilskalen innehåller dessutom höga halter av den giftiga ftalaten DEHP, som är klassat av EU som särskilt farligt ämne.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet ser väldigt allvarligt på de giftiga mobilskalen. Han anser att det är anmärkningsvärt att svenska företag säljer produkter som innehåller ftalater (DEHP). Enligt Bornehag är bevisen för allvarliga hälsoeffekter är mycket tydliga.

– Ftalater som läcker från mjukgjord plast, kan kopplas till neurologiska funktionshinder gällande intellektuella funktioner och beteende, reproduktionsstörningar och även astma och luftvägsbesvär.

Kemikalieinspektionen stoppar produkterna

Kemikalieinspektionen har reagerat på Icakurirens avslöjande och kommer omgående kontakta Glitter och Mobello med krav på att de slutar sälja mobilskalen.

Reportaget om giftiga mobilskal finns att läsa i aktuellt nummer av Icakuriren (nr 10). Mer information finns även på www.icakuriren.se/mobilskal .

För mer information vänligen kontakta;

Helena Rönnberg, chefredaktör Icakuriren, telefon 0 70 169 30 64, e-post helena.ronnberg@egmont.se

Kersti Byström, konsumentredaktör Icakuriren, telefon 070 528 24 73, e-post kersti.bystrom@egmont.se