Icakuriren 52-53 2020

Lång väntan på ögonoperation beroende på var du bor

18.12.2020

Icakuriren har granskat den svenska ögonvården, som visar på stora brister och enorma skillnader när det kommer till operationsväntetider utifrån var du bor.

Möjligheterna till att få snabb hjälp med behandling av vanliga ögonsjukdomar som gråstarr, styrs helt utifrån var du bor. I vissa regioner opereras endast 8 % av patienterna inom 90 dagar, vilket är tiden för vårdgarantin. Medan motsvarande siffra i andra delar av landet uppgår till över 90 %.

Gråstarr är den vanligaste ögonsjukdomen i Sverige. Med hjälp av en rutinoperation får den som drabbats synen direkt tillbaka. Men väntan på behandling kan vara väldigt lång för den som råkar bo i fel del av landet.

Väntetiderna på synoperationer har länge varit ett problem i många regioner och än värre har det blivit i kölvattnet av coronapandemin. Anledningen till de långa väntetiderna är flera.

− Dels växer befolkningen, dels blir vi allt äldre, och grå starr drabbar främst äldre. En bidragande orsak till väntetiderna är också att det råder brist på ögonläkare, särskilt inom den offentliga vården, säger Eva Olofsson, ordförande i Sveriges ögonläkarförening och överläkare vid ögonkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.

Enligt Eva Olofsson och Sveriges Ögonläkarförening behöver tillgängligheten inom svensk ögonsjukvård förbättras, vilket kan uppnås genom att regionerna utbildar fler ögonspecialister, samtidigt som de privata klinikerna tar ett större utbildningsansvar.

Så mycket skiljer det mellan regioner i toppen och botten
Genomförda gråstarrsoperationer inom tiden för vårdgarantin (90 dagar).

Kortast väntetider:
Stockholm 93,1 %
Jönköping 92,4 %
Skåne 89, 3%

Längst väntetider:
Sörmland 8,6 %
Jämtland Härjedalen 13,2 %
Blekinge 17,4 %

Källa: Väntetider i vården, Sveriges kommuner och landsting. Sep 2020.

Hela granskningen och kartläggningen finns att läsa i Icakuriren nr 52-53 som släpps den 18 december.