resebarometern-202019-webb

Resebarometern 2019: Svenskarnas resande minskar

09.04.2019

2018 blev året då den mångåriga trenden med ökat utlandsresande bröts. Flygskam, valutaras och värmebölja fick färre svenskar att resa. Det framgår av årets upplaga av Vagabonds Resebarometer.

Svenskarnas resande har ökat konstant under det senaste tio åren. Men nu har det vänt. 2018 minskade fritidsresandet till utlandet, visar Sveriges största resvaneundersökning – Vagabonds Resebarometer. 2018 gjorde svenskarna från 18 år och uppåt totalt 11,2 miljoner semesterresor utomlands. Det är en halv miljon färre än 2017.

På frågan om varför man minskade på sitt resande svarade en majoritet, 64 procent, att de gjorde det på grund av mediernas täta rapportering om miljön och flygets påverkan på klimatet. En annan anledning är valutakurserna.

Resebarometern visar att resandet förmodligen kommer att fortsätta minska. 35 procent av de tillfrågade säger att de 2019 kommer att dra ner ytterligare på sitt utlandsresande. Var fjärde har svarat att de ska flyga mindre. Lika många säger att de i år ska semestra i Sverige. Nästan 20 procent säger att de 2019 ska resa mer med utrikeståg.

Resmålen som vi reser mindre till
Under 2018 minskade vårt resande till Finland och Norge, men också till populära semesterresmål som Spanien, Kroatien, Thailand och USA. Svenskarna valde även bort andra långväga destinationer. En majoritet av de drygt 2000 svarande som utgör underlaget för Resebarometern säger att de valde bort olika destinationer i Karibien och Sydamerika på grund av utsläppen från den långa flygresan.

Men det finns också resmål som går mot strömmen. Resandet till Turkiet har gått ner under flera år men ökade under 2018. Svenskarnas resande ökade även till Danmark (+25 procent), Storbritannien (+14 procent), Nederländerna (+11 procent), Cypern (+8 procent) och Grekland (+2).

Läs mer om Resebarometern 2019 på Vagabond.se.

Bild: Gettyimages/Vagabond


Om Resebarometern
Vagabond har publicerat Resebarometern årligen sedan 2010. Den är Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resvanor. Resebarometern, som i år görs i samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV, är en totalundersökning som räknar antalet semesterresor oavsett resebolag, bokningsmetod och transportsätt.

Årets undersökning genomfördes i januari 2019. Vi använde oss av en så kallad rekryterad webbpanel. Rekryterad betyder att man inte kan anmäla sig själv till panelen, vilket är viktigt för trovärdigheten. Totalt har vi frågat 3 541 personer. Av de 2 041 som genomfört hela undersökningen hade 1 965 åkt på semester utomlands, medan 86 enbart hade rest i arbetet. Resebarometern mäter utlandsresor som görs av svenskar från 18 år och uppåt. Resorna vi räknar måste ha innehållit minst en övernattning.