AMS 23 2020
Egmont Publishing

Undersökning visar: Elbilar är billigast att äga när fordons-skattehöjningen ökar med 1 200 procent

28.10.2020

En genomgång från tidningen auto motor & sport visar att fordonsskatten på kort tid har ökat mycket kraftigt för vanliga förbränningsmotorbilar. Flera av Sveriges populäraste modeller finns bland de som har drabbats hårdast.

Samtidigt kommer tidningen i sina kalkyler fram till att elbilar numera är totalt sett oftast billigare att äga jämfört med konventionella versioner, trots högre inköpspriser.

– Det räcker inte med att bara titta på prislappen. Man måste ta hänsyn till alla kostnader för bilinnehavet, som skatt, försäkring, service, bränslekostnad och värdeminskning, säger John Eriksson, Testredaktör på auto motor & sport.

En del av förklaringen ligger i fordonsskattesystemet Bonus-malus, som ger bonus till bilar med inga eller låga utsläpp och som bestraffar de med höga utsläpp. Det har gjort att vanliga bensin- och dieselbilar har fått mycket högre skatt än tidigare.

Regeringen kommer dessutom att skärpa regelverket ytterligare från och med 1 april 2021 med högre bonus till helt elektriska och vätgasdrivna bilar, samt högre malus till konventionella bilar. Vissa modeller kommer efter det att ha fått en skattehöjning på uppåt 12 gånger jämfört med för mindre än tre år sedan, enligt uträkningar som tidningen har gjort.

– I och med åtstramningen av Bonus-malus nästa år kommer kalkylen att tippa ännu mer till elbilarnas fördel tack vare den högre bonusen på 70 000 kronor och större skillnad i skatt. Men elbilarna är redan ekonomiskt förmånliga med hjälp av mycket lägre bränslekostnader och starkare andrahandsvärden, säger John Eriksson.

Hela undersökningen med alla uträkningar finns att läsa i nummer 23/2020 av tidningen auto motor & sport som nu finns ute i butik.