ams

Volvo misslyckas totalt i nytt dieseltest

06.09.2017

Auto motor & sports stora avgastest visar att Volvos populära lyx-SUV, XC90, släpper ut nästan 15 gånger så mycket farliga dieselavgaser vid verklig körning än vad som anges i de officiella siffrorna. Utsläppet ligger därmed skyhögt över de gällande lagkraven för så kallade NOx-gaser (kväveoxider), som kan vara direkt skadliga för människor.

Det är brittiska Emission Analytics som har genomfört ett omfattande avgastest på uppdrag av auto motor & sports tyska kollegor. Undersökningen innefattar totalt 45 olika bilmodeller och visar hur de allra nyaste dieselmodellerna – som uppfyller kraven för den senaste miljöbilsklassen Euro 6 – presterar i verkligheten i jämförelse med biltillverkarnas officiella siffror.

Volvos officiella NOx-utsläpp för premiummodellen XC90 D5 är 57,8 mg/km. Vilket är något under maxgränsen på 80 mg/km för Euro 6. Men auto motor & sports undersökning visar att i verklig körning släpper bilen ut hela 878 mg/km. Mängden giftiga kväveoxider som kommer ut ur avgasröret motsvarar därmed utsläppet från 15 bilar, och en bränsleförbrukning på över 8 liter diesel per mil.

Auto motor & sports chefredaktör Alrik Söderlind reagerar starkt på siffrorna:

– Volvo har valt att inte montera NOx-katalysator på sina senaste modeller, vilket betyder att de släpper ut väldigt mycket orenade avgaser helt i onödan. Det är syniskt att inte rena avgaserna trots att tekniken finns. Vi talar om höga halter av gifter som kan leda till sjukdomar och död. Volvos och bilindustrins slarvande med rening av avgaser är det som leder fram till dieselförbud i våra städer.  

Men hur kan det komma sig att skillnaden är så stor mellan de officiella och verkliga utsläppen? Enligt Alrik Söderlind handlar det om en kombination av tandlöst regelverk, okunniga politiker och giriga biltillverkare.

– Idag ställs inga krav på att uppge värdena vid verklig körning och tillverkarna kan enkelt uppnå de officiella gränserna i sina egna testmiljöer. Och för biltillverkarna handlar det som alltid om pengar, den moderna tekniken är inte gratis. Men moraliskt och etiskt så är det riktigt dåligt. Inte minst för ett företag som Volvo, som gjort miljö, säkerhet och omtanke om människor till sina ledord, säger Alrik Söderlind.

Stora skillnader mellan olika tillverkare
Men Volvo är långt ifrån ensam syndare. I botten av testlistan hittar vi bland annat Renault Espace DCI 160 med ett uppmätt utsläpp på hela 1 336 mg/km, Subaru Outback 2,0D med 1 133 mg/km och Renault Captur 1,5 dCi med 1 222 mg/km.

Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika tillverkare och testresultaten visar att det går att klara gränsvärdena även vid verklig körning. Bland annat tack vare ny reningsteknik, som så kallad AdBlue. Exempelvis hamnade Volkswagen, som ertappades med avgasfusk hösten 2015, med modellen Passat 1,6 TDI Bluemotion klart under de officiella värdena på 110,2 mg/km med ett uppmätt NOx-utsläpp på 49 mg/km i verklig körning.

Bäst i testet klarade sig BMW 520d med ett uppmätt NOx-värde på 28 mg/km (13,1 mg/km i officiell NOx) och Mercedes E 220 d 41 mg/km (55,6 mg/km i officiell NOx).

Ta del av hela listan och läs mer om testet i det senaste numret av auto motor & sport, nr 19 2017, som finns i butik från den 7 september.

Fakta om diesel, NOx och Euro 6

  • Dieselns vara eller icke vara har länge varit omtvistad. Att dieseln varit dålig för miljön har varit välkänt under lång tid. På senare år har forskarna dock upptäckt att den även ger upphov till utsläpp av giftiga kväveoxidpartiklar, s.k. NOx-gaser.
  • I motsats till CO2, som inte är skadligt för människor, kan utsläppet av NOx få fatala konsekvenser. Bland annat i form av allvarliga skador på lungorna och luftvägsproblem. 
  • I städerna kommer NOx-förorening framför allt från dieselbilar och bara i London orsakar höga NOx-nivåer omkring 9500 dödsfall årligen.
  • Till följd av upptäckterna av farorna med NOx har flera större städer börjat förbjuda dieselbilar i stadskärnorna. Idag pratas det till och med om ett totalförbud för produktion av dieselbilar i framtiden.
  • Kraven på hur mycket NOx-gaser en ny bil får släppa ut har skärpts under senare år. För att möta normerna i miljöklassen Euro 6 får NOx-utsläppet inte överstiga 80 mg/km.
  • I dagsläget finns det inga krav på att utsläppen från nya bilar ska testas vid verklig körning. Flera tillverkare väljer därför att genomföra sina tester i egna, slutna testmiljöer.