Sveriges Stadsmissioner
Bild: Skåne Stadsmission

Egmont Fonden bidrar med miljonstöd till Stadsmissionens insatser för utsatta barn och unga

21.12.2022

Barn som befinner sig i utsatta livssituationer, som inte har råd med aktiviteter eller att köpa kläder och skolutrustning, får en hjälpande hand genom ett nytt samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och Egmont Fonden.

Upp till 4 600 barn och unga som lever i utsatthet kan se fram emot att få ekonomiskt stöd för till exempel jul- och sommaraktiviteter, utrustning och kläder inför skolstarten. Detta blir en realitet när Sveriges Stadsmissioner och Egmont Fonden ingår ett nytt samarbete.

Stödet till Sveriges Stadsmissioner uppgår till totalt 2 650 000 svenska kronor och ska oavkortat gå till att hjälpa barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Medlen ska säkerställa att barnen får goda upplevelser och möjlighet att delta i aktiviteter på samma villkor som andra barn, samt att de har nödvändig utrustning och kläder för att få en bra start i skolan.

– Egmont Fonden har stöttat utsatta barn och familjer i över 100 år. Vi är glada över att kunna bidra med en hjälpande hand och sätter stort värde på Stadsmissionens viktiga arbete för att främja välbefinnande, inkludering och en bra och positiv skolgång för ett stort antal barn i Sverige, säger Henriette Christiansen, verkställande direktör med ansvar för Egmont Fondens allmännyttiga aktiviteter.

Det ekonomiska stödet till Sveriges Stadsmissioner fokuseras till perioden 2022–2023 och på insatser via tre lokala Stadsmissionen – Stockholms Stadsmission, Göteborgs Stadsmission och Skåne Stadsmission. Till den lokala Stadsmissionen kan utsatta familjer och barn bland annat vända sig för att få hjälp med rådgivning, sociala aktiviteter och hjälp med läxläsning.

– Jag vill tacka Egmont Fonden för att de har valt att stödja Stadsmissionens arbete för barn och unga. Stadsmissionen möter allt fler barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. För oss är det helt avgörande att vi har engagerade samarbetspartners som Egmont Fonden för att vi ska kunna fortsätta driva våra verksamheter. Stödet bidrar till att fler barn kan få en meningsfull fritid. Tillsammans gör vi skillnad!” säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner. 

Partnerskapet är en del av Egmont Fondens långsiktiga initiativ ”En Håndsrækning” (sv. övers. ”En handräckning”). Programmet gör det möjligt för ekonomiskt utsatta barn, unga och familjer att få akut hjälp. Stödet delas ut genom utvalda samarbetspartners och Sveriges Stadsmissioner är den första organisationen i Sverige att ingå i programmet. Egmont Fonden har öronmärkt nästan 150 miljoner svenska kronor till ”En Håndsrækning”-programmet för perioden 2022–2025.

Bidraget till Sveriges Stadsmissioner är Egmont Fondens femte anslag i Sverige. Det första bidraget delades ut 2021 till barnrättsorganisationen Bris, som ett led i Egmonts betydande satsningar och tillväxt i Sverige. Under 2021 och 2022 har Egmont Fonden även delat ut stöd till My Dream Now, Rädda Barnen Sverige (Rädda Barnen) och återigen till Bris.

För mer information vänligen kontakta,
Jonas Lidheimer, Kommunikationsansvarig, Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se +46 708 63 94 62

Heidi Sørensen, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, hs@egmontfonden.dk

Karin Timm Östlund, Kommunikationsansvarig, Sveriges Stadsmissioner, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se, +46 70 090 39 37

 

Om Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner är medlemsförening för tio lokala Stadsmissionen i Sverige och bildades 2007. Stadsmissionens arbete går dock tillbaka till 1853, då den första Stadsmissionen bildades i Stockholm. Sveriges Stadsmissioner stödjer den lokala Stadsmissionen, säkerställer lärande mellan medlemmarna och finansierar aktiviteter på nationell nivå. Sveriges Stadsmissioner är godkänd som en så kallad 90-kontoinnehavare, vilket innebär att den är officiellt erkänd som en seriös och trovärdig insamlingsorganisation av Svensk Insamlingskontroll.

Lokala Stadsmissionen är ryggraden i organisationen, och varje lokal organisation har sina egna stadgar, individuell finansiering och styrelse. Det finns totalt tio lokala stadsmissioner i Sverige.

Läs mer på www.sverigesstadsmissioner.se


Om Egmont och Egmont Fonden
Egmont är en internationell mediekoncern med verksamhet i 30 länder. Egmont står för starkt innehåll och tjänster inom bland annat film, TV, tidningar, böcker, gaming, streaming och undervisningsmaterial. Egmont står bakom bland annat Nordisk Film, TV2 i Norge, det danska bokförlaget Lindhardt og Ringhof och Story House Egmont.

Egmont är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt syfte: att utveckla medier och att stötta utsatta barn och unga genom Egmont Fonden i Danmark, Norge och Sverige. Varje år delar Egmont ut cirka 130 miljoner kronor av sitt överskott till välgörande och sociala ändamål genom Egmont Fonden. Resterande del av överskottet återinvesteras i verksamheten.

Läs mer på www.egmont.com och www.egmontfonden.dk