CSR Boy

CSR

Vi har arbetat med socialt ansvarstagande och CSR (Corporate Social Responsibility) i över 100 år.

Egmonts strategi för hållbarhet

Inom Story House Egmont har vi en lång tradition av socialt ansvarstagande. Som en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont är vi med och ger tillbaka till nästa generation. Egmonts dubbla syfte är att utveckla medier och att hjälpa barn och unga människor som har det svårt i livet. Vi har också åtagit oss att arbeta med hållbarhet i alla våra företag och verksamheter. Vi vill bli grönare snabbt, stärka våra medarbetare och samhällen, och tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder i hela vår organisation.
Girl with a flower

Vårt överskott går till insatser för barn och unga

Egmontstiftelsen delar varje år ut över 135 miljoner kronor till välgörande ändamål och stöttar med olika insatser som hjälper barn och ungdomar som har det svårt i livet. Egmont arbetar för att säkerställa att alla unga människor ska kunna fullfölja en utbildning och ha ett bra liv.

Läs mer om Egmonts välgörenhetsarbete

Egmonts Julhjälp

Egmonts Julhjälp

Sedan 2015 har vi på Story House Egmont skänkt över 20 000 julgåvor till familjer och barn som lever i utsatthet. Varje jul delar vi ut flera tusen produkter från vår Kärnan-verksamhet, i samarbete med bland annat Stadsmissionen. Syftet: att skapa lite extra julglädje hos de som behöver det allra mest.

Läs mer

Woods

Go Greener fast

"Go Greener fast" är Egmonts globala åtagande för klimatet och miljön, och en viktig del av hela koncernens affärsstrategi för 2025: "Grow with The Modern Consumer – Scale Up & Stand Out". Då vi är en ansvarstagande och pålitlig mediekoncern, så vill vi bidra till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och en bättre planet för framtida generationer. "Go Greener fast" har två centrala mål: koldioxidneutralt i den egna verksamheten och hållbara supply chain-lösningar.
Social Compliance
CO2-neutrala
Supply chain

Social Compliance

Egmonts Social Compliance-Program fokuserar på en ansvarsfull produktions- och distributionskedja. Vi kontrollerar våra olika tillverkares och leverantörers social compliance-arbete genom revisioner, löpande kontakter och inspektioner.

Läs mer här (ENG)

CO2-neutrala

Vi vill minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet, vilket inkluderar vår gröna energiförbrukning, våra företagsbilar och affärsresor. Vi vill gå över till hållbar energi, och under de senaste åren har vi investerat i en solcellspark i Danmark. Vi strävar efter liknande investeringar i hållbar energi i Sverige och Norge.

Hållbar supply chain

Huvuddelen av Egmonts koldioxidutsläpp är relaterat till vår supply chain. Därför fokuserar vi på fyra utvalda kategorier inom detta viktiga område: tryckta produkter, covermounts (produkter och leksaker som följer med tidningar), förpackningar och transport av gods.

Employees working on strategy

Ansvarsfull affärsverksamhet

Ansvar och integritet är några av våra kärnvärden när det kommer till att vara en publicistisk röst och hur vi bedriver vår verksamhet. Egmonts policy för affärsetik och Code of Conduct för leverantörer ger tydlig vägledning för våra medarbetare och affärspartners. Vi vill främja en etisk kultur och bedriva vår verksamhet med integritet, och se till att vi uppfyller relevanta lag- och myndighetskrav.
Vi drivs framåt av människor
Egmonts Code of Conduct
Whistleblowing

Vi drivs framåt av människor

Vår personal är vår mest värdefulla tillgång, och vi investerar ständigt i professionell och personlig utveckling för våra medarbetare. Vi strävar efter att främja en inkluderande och mångfaldig arbetsmiljö där alla behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi jobbar aktivt för att främja en positiv arbetsplats utan trakasserier, och har en särskild policy mot kränkande handlingar för att understryka vår nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Egmonts Code of Conduct

Vårt CSR-arbete återspeglas i vår egen uppförandekod – Egmont Code of Conduct. Här anges vilka krav som våra anställda, våra samarbetspartner och våra leverantörer måste uppfylla, bland annat gällande kvalitet, etik och miljö.

Läs om vilka krav vi ställer på oss själva och våra partners

Whistleblowing

Vi uppmanar våra medarbetare att rapportera alla händelser som inte är i linje med Egmonts etiska riktlinjer och värderingar. Egmont har en policy för whistleblowing och som innefattar ett särskilt system där företagets medarbetare och intressenter kan anmäla händelser.

Läs vår whistleblowing policy här (ENG)