Egmont Fonden Bris logo

Egmont Fonden i samarbete med Bris

Nu kan fler utsatta barn och unga i Sverige få hjälp och stöttning dygnet runt – tack vare ett nytt partnerskap mellan Egmont och Bris. Stödet på cirka 6,8 miljoner kronor ska bland annat bidra till att stärka och utvidga Bris nationella stödlinje för barn på natten.

Barnrättsorganisationen Bris nationella stödlinje för barn, ”Barnens hjälptelefon”, startades 1980 och erbjuder sedan en tid tillbaka professionellt samtalsstöd till barn och unga via chatt, mejl och telefon under dygnets alla timmar. Unga kontaktar Bris för att få hjälp med bland annat ångest, stress, ensamhet och självmordstankar. I dag når Bris stödverksamhet i huvudsak äldre barn, medan barn i åldern 0–6 år har identifierats som en ny och viktig målgrupp.

Bris upplever en ökad efterfrågan på nattligt samtalsstöd, men tyvärr är det inte alla som ringer som lyckas komma fram till en kurator. Stödet från Egmont Fonden möjliggör en markant utökning av Bris nattlinjekapacitet och kommer möjliggöra tusentals fler kuratorsledda samtal med barn årligen. Bris kommer även använda medlen till att utveckla ett nytt initiativ för att stärka stödet till yngre barn i åldern 0–6 år.

– Att stötta barn och unga som befinner sig i svåra situationer är del av Egmonts DNA. Bris hjälper barn i akut behov av hjälp och är på så vis en mycket kvalificerad mottagare av Egmont Fondens stöd i Sverige, fortsätter hon.

Egmont Fondens ekonomiska stöd till Bris nationella stödlinje för barn uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor över en 2-årsperiod. Därtill har ytterligare knappt 1,3 miljoner kronor satts av till utveckling av ett initiativ för identifiering av och stöd till utsatta småbarn. Det sammanlagda stödet uppgår därmed till drygt 6,8 miljoner kronor. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Egmont Fonden för det ekonomiska stödet de går in med till Bris nationella stödlinje för barn. Sedan vi öppnade den nationella stödlinjen för barn dygnet runt i våras har trycket varit stort under dygnets alla timmar och tack vare detta samarbete kommer vi nu att kunna stärka stödet under natten och kunna hjälpa ännu fler barn. Stödet från Egmont Fonden kommer även att stärka Bris arbete med de yngre åldersgrupperna, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.


Om Bris
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Bris nationella stödlinje för barn erbjuder professionellt stöd via telefon 116 111, chatt och mejl – dygnet runt.

Läs mer om Bris nattstöd till barn och arvsfondsprojektet ”Trygg på natten” här:
https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/projekt-pa-bris/trygg-pa-natten/


Egmontkoncernen
Story House Egmonts ägare, mediekoncernen Egmont, är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt ändamål: att utveckla moderna medier och stötta barn, unga och familjer som lever i utsatta livssituationer. Varje år delar Egmont Fonden ut ungefär 125 miljoner kronor till olika välgörande ändamål och stöttar med olika insatser. Resterande del av överskottet återinvesteras i affärsverksamheten.

Läs mer om Egmont här: http://www.egmont.com

Lär mer om Egmont Fonden här: https://www.egmontfonden.dk/