Egmont Foundation

Stiftelsen Egmont

Egmont är en stiftelse med ett dubbelt syfte: att utveckla medieverksamheten och hjälpa utsatta barn och ungdomar.

Vårt överskott går till insatser för barn och ungdomar

Hela Egmont är en stiftelse. Vi har inga ägare, men ett starkt engagemang för att göra bra saker och att göra gott. Allt vårt överskott återinvesteras antingen i våra affärsverksamheter eller doneras för att hjälpa utsatta barn och ungdomar.

Vi ger tillbaka till nästa generation

Vi stöder initiativ som hjälper utsatta barn och ungdomar i Skandinavien. Vi har gett tillbaka till samhället i mer än 100 år; det är en del av vårt DNA.

Egmont ombildades till en stiftelse 1920. Det var vår grundares – entreprenören Egmont Harald Petersen – sista vilja att en del av företagets vinst skulle användas för att hjälpa barn och familjer i utsatta livssituationer. I dag arbetar Egmont aktivt för att alla unga människor ska kunna genomföra en gymnasieutbildning och få förutsättningar för ett bra liv.

Gå till Egmont Fondens hemsida

Över hundra år av att ge tillbaka

Egmont Fonden stöttar Bris

Samarbeten som gör skillnad

Egmont stöttar ett flertal svenska välgörenhetsorganisationer genom olika partnerskap, samarbeten och donationer. Under de senaste åren har Egmont delat ut ekonomiskt stöd i Sverige till My Dream Now, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner, BRIS och Berättarministeriet.
Girl in school

Samhällsfrågor vi fokuserar på

Fondens syfte är att stötta barn och ungdomar med varaktiga eller tillfälliga utmaningar i livet. Särskilda satsningar görs inom två samhällsfrågor där det är viktigt att engagera sig för att säkerställa ett bra liv för utsatta barn och ungdomar: 1) Vi vill minska ojämlikheten i inlärningen för utsatta barn och ungdomar, och 2) vi vill minska antalet utsatta ungdomar som hoppar av sin utbildning.

140 miljoner kr

Till välgörenhetsverksamhet under 2022

5 miljarder kr

Totalt värde av alla donationer

År 1920

Egmont Fonden bildas

Våra målgrupper
Utbildning för alla
FN:s Globala Mål 4

Våra målgrupper

Egmontstiftelsen fokuserar på fyra målgrupper: Sårbara familjer med små barn, barn och ungdomar med dyslexi, omhändertagna barn och ungdomar samt barn och familjer med begränsade tillgångar.

Utbildning för alla

Vårt övergripande mål är att alla barn och ungdomar ska kunna slutföra en utbildning år 2030.

FN:s Globala Mål 4

Vi arbetar för att stödja FN:s globala mål 4 för hållbar utveckling: Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Vi stödjer med mer än finansiellt stöd

Genom att ge olika typer av stöd kan vi uppnå största möjliga effekt. Egmontstiftelsen använder sig av olika välgörande instrument: Donationer, partnerskap, inkubatorbidrag, katalytiska aktiviteter och programmet A Helping Hand, som ger stöd direkt till barn och familjer som har det svårt i livet. Förutom finansiering stöder vi med:

Kunskap & nätverk

Agenda-setting

Medieprodukter & kompetenser

Employees

Hjälp oss på Egmont att ge tillbaka

När du arbetar i ett av Egmonts företag är du en del av Egmont Foundation. Du hjälper oss att stödja utsatta barn och ungdomar. Eftersom Egmont är en stiftelse med ett dubbelt syfte: att utveckla medier och stödja utsatta barn och ungdomar. De vinster vi genererar återinvesteras eller används för att hjälpa barn och ungdomar i Skandinavien.

Nyfiken på mer?

Läs mer om vårt välgörenhetsarbete här

Gå till Egmont Fondens hemsida