egmont-20malmo-hemsida

Egmont organiserar om delar av verksamheten i Malmö

31.08.2016

Egmont Publishing har idag lämnat förslag om organisationsförändringar avseende verksamheten i Malmö. Förändringarna berör främst affärsområdet Tidskrifter och tidningen Hemmets Journal.

Egmont Publishing är ett av landets ledande medieföretag med starka varumärken, innehållsrika magasin och tidningar, spel, böcker, sajter och event. Verksamheten i Malmö är organiserad i två affärsområden – Kids, som riktar sig mot barn och ungdomar, och Tidskrifter, som främst vänder sig mot en kvinnlig målgrupp inom segmentet ”Familjetidskrifter”. Kids har tidigare genomfört större förändringar i sina arbetsprocesser, och har utvecklats positivt under de senaste åren med en stabil lönsamhet. Nu föreslås även effektiviseringar och utveckling av Tidskrifter, främst gällande tidningen Hemmets Journal.

Huvuddragen i förslaget till organisationsförändring är att:

  • en ny organisation för Tidskrifter och Hemmets Journal i Malmö etableras, där delar av det redaktionella arbetet läggs ut på frilans.
  • samarbetet mellan Kids och Tidskrifter ökar, för att ytterligare integrera dessa områden och effektivisera Malmöverksamheten.

– Vi gör dessa förändringar för att effektivisera vår organisation i Malmö och för att möta de utmaningar vi ställs inför på en vikande mediemarknad. Samtidigt ser vi flera möjliga positiva synergier av en ökad lokal samverkan mellan våra två affärsområden, säger Marika Bark, förlagsdirektör på Egmont Publishing i Malmö.

Förslaget till organisationsförändring innebär att totalt 8 tjänster blir övertaliga inom Egmont Publishing i Malmö. Samtliga tjänster berör redaktionell personal inom affärsområdet Tidskrifter.

För mer information vänligen kontakta,

Marika Bark, Förlagsdirektör Egmont Publishing Malmö, marika.bark@egmont.se,
040 693 95 20

Håkan Ström, Chefredaktör Hemmets Journal, hakan.strom@egmont.se, 040 38 52 50