per-20kjellander-webb

Egmont Publishing ökade omsättningen

23.03.2018

Egmont Publishing står fortsatt starkt rustat i den utmanande mediebranschen. Omsättningen för 2017 ökade något till 1 017 MSEK (1 013 MSEK) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50 MSEK (67 MSEK).

– Vi gjorde ett solitt resultat under 2017 tack vare en bra balans mellan offensiva satsningar och nödvändiga effektiviseringar. Framförallt vill jag framhålla våra engagerade medarbetare som, i tider av förändring, fortsätter att leverera ett högklassigt innehåll till våra kunder, säger Per Kjellander, VD för Egmont Publishing. 

Egmont Publishing har ett händelserikt år att se tillbaka på inom både kärnverksamheten med tryckta och digitala medier, och de snabbväxande områdena e-handel och marketing services (digital marknadsföring och content marketing).

Under 2017 lanserades ett flertal nya titlar, som den nya mattidningen Glutenfri Matlust och historietidningen Historiska Brott & Mysterier.

I den prestigefulla tävlingen Tidskriftspriset utsågs Egmonts Bamsetidning till Årets Tidskrift Populärpress för sin uppmärksammade kamp mot falska nyheter. Samtidigt tog golfmagasinet Golf Digest hem förstapriset i kategorin Årets Omslag.

Verksamheten för event- och läsarresor fortsätter att växa och har utvecklats till en betydande intäktskälla. Under det senaste året har närmre 100 framgångsrika evenemang arrangerats, däribland de succéartade kryssningsresorna för tidningarna Nära och Hälsa.

I slutet av året gjordes ett antal större investeringar, som har bidragit till att stärka Egmonts positioner inom flera områden:

  • Den populära barn- och ungdomstidningen Robot förvärvades av Reset Media och blev ett starkt tillskott till affärsområdet Kids Magazines.
  • Området marketing services växte och spetsades ytterligare genom investeringen i Sveriges största Facebook-byrå – Ingager.
  • E-handelssatsningen fortsätter i hög takt och efter de senaste investeringarna är Egmont numera majoritetsägare i de båda ledande nätbutikerna Outnorth (outdoor) och Bagaren och Kocken (kök).

Parallellt med all utveckling och alla uppköp har Egmont fortsatt att effektivisera för att möta utmaningarna i den föränderliga mediemarknaden. Under hösten organiserades delar av verksamheten om och samordnades med fler länder inom Egmonts globala publishing-division.

124 miljoner kronor i stöd till barn och unga

Som stiftelse har Egmont en lång tradition av att hjälpa framförallt unga människor som har det svårt i livet. Under det gångna året delades 124 miljoner kronor av överskottet från koncernens medieverksamhet ut till olika projekt och insatser för barn och unga.  

– Välgörenhetsarbetet är en av våra allra viktigaste drivkrafter, vilket också sätter vårt årsresultat i ett extra positivt ljus, säger Per Kjellander.

Extraordinära kostnader i samband med förvärv och organisatoriska förändringar belastar resultatet negativt.