Egmont Publishing Sverige
Bild: Fotolia

Egmont Publishing organiserar om i Stockholm

24.09.2019

Egmont Publishing har idag lämnat förslag om organisationsförändring. Förändringen påverkar främst förlagsverksamheten i Stockholm, vars redaktionella arbete till huvuddelen läggs ut på frilans.

Egmont Publishing är idag organiserat i tre affärsområden – de snabbt växande områdena E-handel, med svenska näthandelsjättar som Jollyroom, Outnorth och Bagaren och Kocken, och Marketing Services, med ledande svenska kommunikationsbyråer som Ingager, KAN och Klintberg Niléhn, samt förlagsverksamheten med kontor i Malmö och i Stockholm.

Under den senaste tiden har verksamheten med redaktioner i Stockholm ställts inför utmaningar i den pressade mediemarknaden.

– Hela branschen befinner sig i en tuff omställningsfas. Samtidigt som vi är offensiva och satsar på förvärv och utvecklar nya intäktsströmmar måste vi kontinuerligt parera för de utmaningar vi möter i marknaden. Genom att förändra vår redaktionella organisation kan vi behålla vår starka position och fortsätta att vårda våra populära titlar och varumärken, säger Per Kjellander, VD på Egmont Publishing.

De föreslagna förändringarna innebär i korthet att:

  • en ny organisation etableras, där merparten av det redaktionella arbetet för samtliga titlar och sajter i Stockholm läggs ut på frilans. Motsvarande förändrade arbetsprocesser har tidigare införts för ett antal av Egmonts olika titlar och har fallit väl ut.
     
  • för att skapa synergier och en ökad samverkan inom segmentet ”Veckotidningar” flyttas tidningen Icakurirens redaktion till kontoret i Malmö, där Egmonts största tidning Hemmets Journal verkar. Malmöredaktionen utökas därav med tre nya tjänster.
     
  • som en följd av de redaktionella förändringarna påverkas i viss utsträckning även affärsstödjande funktioner inom bl.a. Marknad, Annons och HR. 

Förslaget innebär en övertalighet om totalt 43 tjänster (exkl. vakanser och tillkommande tjänster) inom Egmont Publishing i Stockholm, varav 36 redaktionella tjänster.

– Det har varit ett tufft men nödvändigt beslut för att säkerställa en sund lönsamhet och utveckling för våra titlar. Tyvärr drabbas många duktiga och omtyckta medarbetare, vilket jag och övriga ledningen verkligen beklagar, säger Per Kjellander.

Förhandlingar med företagets fackliga parter påbörjas nu.

För mer information vänligen kontakta,
Per Kjellander, VD, Egmont Publishing, per.kjellander@egmont.se, 0707 15 37 79

Jonas Lidheimer, PR- och informationsansvarig, Egmont Publishing, jonas.lidheimer@egmont.se, 0708 63 94 62