fjellsport-og-outnorth

Outnorth går ihop med norska Fjellsport

20.12.2018

Outnorth går ihop med norska Fjellsport och bildar ett av Nordens största e-handelsbolag med en omsättning på över 1 miljard kronor. De båda verksamheterna slås ihop i ett gemensamt moderbolag med Egmont som huvudägare.

Det är två starka e-handelsaktörer som nu samlar kraft inför en gemensam nordisk sammanslagning. Fjellsport och Outnorth är båda ledande e-butiker inom outdoorsegmentet på den norska respektive svenska marknaden. Ambitionen med sammanslagningen är att skapa synergier för tillväxt och ytterligare stärka företagens positioner på den nordiska marknaden.

– Både Fjellsport och Outnorth har en hög tillväxt och är framgångsrika på sina marknader. Sammanslagningen skapar flera skalfördelar och i kombination med bolagens starka lokala marknadskännedom kan vi befästa vår ledande positionen ytterligare inom segmentet, säger Cato Broberg, general manager för e-handel och investeringar på Egmont Publishing.

Fjellsport och Outnorth kommer även fortsättningsvis att verka som självständiga varumärken och nätbutiker gentemot sina kunder. Verksamheternas respektive lager kommer att bli kvar i Norge och Sverige för att säkra snabba leveranser till samtliga kunder. Outnorths VD Harald Ennen fortsätter som VD i Outnorth och får samtidigt en ny roll som koncernchef för det nya moderbolaget. Eric Sandtrø fortsätter som VD i Fjellsport.

– Genom att slå ihop Outnorth och Fjellsport har vi lagt grunden för en fortsatt expansiv tillväxt med mer effektiv styrning. Det finns mycket kunskap och erfarenhet i båda företagen som vi nu kan dra nytta av för att stärka positionerna på respektive marknad, samt för en fortsatt fokusering och expansion på andra marknader, säger Harald Ennen.

Fjellsports VD Eric Sandtrø ser också fram emot sammanslagningen:

– Nu samlas krafterna i Norges och Sveriges bästa outdoorbutiker på nätet. Det ska vi ta till vara på och skapa en ännu bättre kundupplevelse framöver. Vi ser fram emot möjligheterna som detta kommer att medföra, säger han.

Outnorths omsättning uppgick 2017 till 427 MSEK och Fjellsports motsvarande siffra uppgick till cirka 300 MSEK. Enligt Cato Broberg kommer omsättningen för det nya e-handelsbolaget nästa år att passera en miljard svenska kronor.