Bultbräda

Produktåter-kallelse

Story House Egmont återkallar Lille Skutts bultbräda från Kärnan p.g.a. en säkerhetsbrist. Läs mer nedan.

Story House Egmont återkallar Lille Skutts bultbräda

Berörd produkt: Lille Skutts bultbräda

Artikelnummer: 970117

Batchnummer: 217266

Story House Egmont återkallar ett varuparti av produkten Lille Skutts bultbräda från Kärnan. Orsaken är att det vid en kvalitetskontroll upptäckts brister som gör att det inte kan garanteras att produkten är säker att använda för barn under 3 år. Bultbrädans medföljande morötter (i trä) kan vid användning gå sönder i smådelar, vilka kan utgöra en potentiell kvävningsrisk för mindre barn.

Produkten från det aktuella varupartiet har funnits i butik sedan maj 2022. Batchnumret är 217266 och står tryckt på brädans undersida (se bild nedan).

Åtgärd

Om ni har en bultbräda med detta nummer uppmanar vi er att omgående sluta använda den samt återlämna den till inköpsstället mot full återbetalning, även utan uppvisande av kassakvitto.

Om du har en bultbräda med ett annat batchnummer så går det bra att fortsätta att använda den precis som vanligt. Du kan också välja att återlämna den till inköpsstället mot full återbetalning.

Viktigt att veta

Då produkten är riktad till små barn ser vi särskilt allvarligt på den vid kvalitetskontrollen identifierade felaktigheten och återkallar hela det aktuella varupartiet.

Bultbrädan har vid tester hos oberoende testinstitut klarat alla säkerhetskrav för barn under 3 år. Inga felaktiga produkter, tillbud eller skador relaterade till det identifierade produktionsfelet har rapporterats från återförsäljare eller kunder. Vi har upptäckt felaktigheten vid en kvalitetskontroll på vårt eget lager.

Vid frågor angående denna återkallelse är du välkommen att kontakta oss. Se även frågor och svar nedan.

Kontakt

Email: reklamation@egmont.se

Telefon: 040-693 95 25 (Helgfri måndag - fredag kl 09.00-16.00)

Lille Skutts bultbräda med batchnummer