arets-20bamsepedagog2016-hemsida

Vilka blir Årets Bamsepedagoger 2016?

15.06.2016

Nu efterlyser Bamsetidningen nomineringar till Årets Bamsepedagoger 2016. Priset syftar till att uppmärksamma engagerade pedagoger runt om i landet. Stipendiet på 50 000 kronor går till fortbildning som kommer barnen i förskolorna till nytta. Ny i juryn är litteraturpedagogen Susanna Ekström.

Utmärkelsen Årets Bamsepedagoger tilldelas i år förskolepedagoger som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att öka barnens läslust. Utmärkelsen kan gå till en person eller ett helt arbetslag. Inför utdelningen av 2016 års stipendier på bokmässan i september kan man nu lämna in nomineringar på www.bamse.se. Nomineringarna kan gälla en person eller ett helt arbetslag.

– Med stipendiet vill vi väcka uppmärksamhet kring behovet av att stimulera läsning och läslust bland förskolebarn. Att väcka förskolebarnens läsglädje tidigt i livet lägger en viktig grund för deras skolgång och bidrar till bättre språkinlärning, säger Charlotta Borelius, chefredaktör för Bamsetidningen.

I juryn sitter förutom Charlotta Borelius även Ola Andréasson, VD för BAMSE förlaget AB och Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet.

– Den tidiga språk- och kroppsleken är en grund för barnets senare språkutveckling, läsinlärning och läsförståelse och möjlighet att själva kommunicera med bilder och ord, säger Susanna Ekström. Förskolepedagoger har stora möjligheter att berika barns upplevelser i nuet och ge dem tillgång till andra sammanhang, miljöer och etniska livsvillkor. Jag ser fram emot att få läsa många spännande och inspirerande pedagogiska exempel på läsfrämjande litteraturarbeten i förskolan.

Nomineringen är nu öppen för alla fram till den 4 september. Vinnaren eller vinnarna av utmärkelsen presenteras på Bokmässan i Göteborg i september. Läs mer och nominera en Bamsepedagog på www.bamse.se.