Egmont Foundation

Egmont Fonden

Som en del av stiftelsen Egmont och Egmont Fonden, hjälper vi barn och unga som har det svårt i livet. Varje år skänker vi över 125 miljoner kronor till välgörande ändamål och stöttar med olika insatser.

Ett överskott till god användning 

Vid Egmont-grundaren Egmont H Petersens död 1914 ombildades hans företag till en stiftelse med en fond – Egmont Fonden. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Framförallt barn och unga. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta driva de olika företagen och använda överskottet till allmännyttiga ändamål och välgörenhet inom framförallt utbildning och det sociala området. 

Varje år skänker Egmont cirka 125 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser. Sedan stiftelsen och fonden grundades 1920 har Egmont delat ut över 4 miljarder kronor till olika välgörande ändamål. Många gånger i samarbete med välgörenhetsorganisationer som till exempel Röda Korset. Men Fonden stöttar inte bara andras projekt utan har även etablerat en rad egna långsiktiga initiativ. Framförallt inom områden där det finns särskilt stora behov av stöttning, som utbildning och lärande.